Jak projektować przestrzeń, aby była ona dopasowana do użytkowników?

 

Przestrzeń, w której poruszamy się każdego dnia warunkuje nasz komfort życia. Na co dzień nie zwracamy wiele uwagi na wszelkie aspekty tej przestrzeni, jednak musimy być świadomi, że miejsce w którym żyjemy znacząco wpływa na nas samych. Co to oznacza?

Współczesne problemy miast

Postępująca urbanizacja dużych i średnich miast sprawia, że wiele z nich staje się wręcz nieprzyjemna dla codziennego życia. Widać to przede wszystkim w ciągnących się w godzinach szczytu korkach, ale także w źle zaprojektowanych strefach wypoczynkowych dla przechodniów, braku pasów rowerowych w miastach. Wymienione elementy to jednak tylko wierzchołek góry lodowej – mówią architekci z firmy ekonud.net.pl. Problemem są również zaniedbane chodniki, betonowanie stref wypoczynkowych (które pierwotnie zadrzewiono), utrudnienia w poruszaniu się przez osoby niepełnosprawne, ale również matki z wózkami czy małymi dziećmi. Elementy te wymieniane są jako jedne z najbardziej palących, kiedy rozmowa toczy się o przystosowaniu miast do użytkowników. Niestety, dzisiaj buduje się na potęgę, a włodarze miast częściej widzą dobry interes miast w kolejnych inwestycjach niż w utrzymaniu terenów zielonych. 

Przestrzeń zaprojektowana z myślą o użytkowniku

Jaka powinna być dobra przestrzeń miejska? Przede wszystkim dopasowana do mieszkańców, umożliwiająca wygodne przemieszczanie się, nie tylko na piechotę, ale również rowerem czy komunikacją zbiorową. Na komfort życia wpływają wszystkie elementy: jakość i wysokość chodników, rozmieszczenie pasów dla pieszych, ścieżek rowerowych, umiejscowienie terenów zielonych, ławek, miejsc wypoczynkowych, dbanie o zieleń miejską, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich przystanków autobusowych (chroniących przed wiatrem, słońcem, deszczem). Te i wiele innych elementów składają się na przyjazną przestrzeń miejską